مکارم اخلاق تنها راه سعادت بشریت
درباره ما

خداوند سبحان در قرآن کریم (سوره احزاب آیه ۲۱) این گونه فرموده است: بدرستیکه روش زندگی رسول خدا برای شما سرمشقی نیکو می باشد.

بدون شک رسیدن به کمال و تعالی بشری زمانی شکل می گیرد که انسان در تمامی رفتارها و حرکات و سکنات خود از آن حضرت پیروی نموده و خود را آراسته به ظاهر و باطن آداب آن حضرت نماید.

لذا مجموعه نوراندیش در نظر دارد سنت های رسول خدا را بصورت سلسله وار و به اختصار به خدمت شما جویندگان حق و پویندگان راه آن بزرگوار عرضه بدارد. ما در مجموعه نوراندیش امیدواریم لطف خدا شامل حال همگی ما گردد تا بتوانیم در پیمودن این مسیر ثابت قدم باشیم. مشتاقانه منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده شما دوستان و همراهان محترم در نوراندیش هستیم.