مکارم اخلاق تنها راه سعادتمندی بشریت
درباره ما

خداوند سبحان در قرآن کریم (سوره احزاب آیه ۲۱) این گونه فرموده است: بدرستیکه روش زندگی رسول خدا برای شما سرمشقی نیکو می باشد.

بدون شک رسیدن به کمال و تعالی بشری زمانی شکل می گیرد که انسان در تمامی رفتارها و حرکات و سکنات خود از آن حضرت پیروی نموده و خود را آراسته به ظاهر و باطن آداب آن حضرت نماید.

لذا مجموعه نوراندیش در نظر دارد سنت های رسول خدا را بصورت سلسله وار و به اختصار به خدمت شما جویندگان حق و پویندگان راه آن بزرگوار عرضه بدارد.  منبع اصلی ما کتاب سنن النبی علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی می باشد.
ما در مجموعه نوراندیش امیدواریم لطف خدا شامل شما دوستان و ما گردد تا بتوانیم در پیمودن این مسیر ثابت قدم باشیم. مشتاقانه منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده شما در نوراندیش هستیم.