مکارم اخلاق تنها راه سعادت بشریت

خصوصیات پیامبر (صلی الله علیه و آله)

خصوصیات پیامبر (صلی الله علیه و آله)

خصوصیات پیامبر (صلی الله علیه و آله)

خلق و خوی پیامبر

خلق و خوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنقدر نرم بود که مردم او را برای خویش چونان پدری دلسوز می دانستند، حق همه مردم نزد پیامبر یکسان بود.

خصوصیات اهل مجلس پیامبر

مجلسش مجلس بردباری، حیا، راستگویی و امانت بود و در آن مجلس صدایی بلند نمی گشت و حریم مردم شکسته نمی گردید و هر گاه از کسی اشتباهی سر می زد در جای دیگری باز گو نمی شد. اهل مجلس همه با عدل نسبت به یکدیگر رفتار می کردند و نوع رفتارشان با هم همچون دوستی اهل تقوا بود. آنها نسبت به هم متواضع بودند و احترام افراد بزرگسال را حفظ می نمودند و نسبت به افراد کوچکتر مهربان بودند و افراد نیازمند را بر خویش مقدم می داشتند.

سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباره همنشینان

امام علی (علیه السلام) فرمودند: پیامبر(صلی الله علیه و آله) همیشه خوشرو، خوش خلق و نرم خوی بود. آن حضرت خشن، درشت خوی و عیب جو نبود. از کسی بسیار تعریف نمی کرد و چیزی را که به آن مایل و راغب نبود رها می کرد و به گونه ای رفتار می کرد که مردم از او مأیوس و ناامید نشوند.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) از سه چیز پرهیز می کردند: جدال کردن، پر حرفی نمودن و گفتن سخنانی که ضرورت نداشت.

ایشان نسبت به مردم از سه چیز دوری می جست: هرگز کسی را  سرزنش نمی کرد و از هیچ کس ایراد نمی گرفت. به دنبال پیدا کردن عیوب و لغزشهای مردم نبود و صحبت نمی کرد، مگر در آنجایی که امید ثواب در آن می رفت. هنگام سخن گفتن آنچنان حضار مجذوبش می گردیدند که صدای نفس کسی هم شنیده نمی شد و وقتی که پیامبر سکوت می فرمود، مردم سخن می گفتند.

پناهگاه لشکر

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: هنگامی که آتش جنگ شعله ور می گردید و دو لشکر مقابل هم قرار می گرفتند، ما همگی مان به رسول خدا پناه می بردیم و کسی نبود که نزدیکتر از آن حضرت نسبت به دشمن قرار گرفته باشد.

ساده زیستی

همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر روی زمین غذا می خورد و همانند بندگان می نشست و کفش خود را با دست خویش وصله می کرد.

روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دید که در خانه اش پرده رنگارنگی آویزان شده که بر روی آن نقوش زیبایی دارد، حضرت رو به همسرش کرد و فرمود: ای زن! این پرده را از من پنهان نما؛ چرا که هر گاه به آن نگاه می کنم، به یاد دنیا و زینت هایش می افتم.

مکارم اخلاق

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: به اخلاق نیک خود را بیارایید… و از مکارم اخلاق این است که انسان گذشت نماید از کسی که به او ستم نموده و بخشش کند به کسی که او را محروم ساخته و بپیوندد با کسی که از او بریده و عیادت کند از کسی که به عیادت او نیامده است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *